Nowe zdjęcie

Nasi partnerzy

/ Fundacja / Nasi partnerzy

Działania fundacji nieustannie wspierane są przez działania naszych partnerów. Stałą opieką marketingową zajmuje się firma IT Company z Poznania, bez której nie byłoby strony fundacji bądź wszystkich materiałów propagujących nasze akcje.

Drugim, równie ważnym, partnerem jest agencja Ipsilon  z Poznania. Pomaga nam nie tylko w pracach marketingowych, lecz również działaniach biznesowych, np. pozyskiwaniu firm współpracujących.  Agencja Ipsilon jest autorem kalendarza Dzieci Dzieciom, który pozwolił fundacji zebrać środki na realizację celów statutowych w roku 2012.

Obie firmy nie pobierają żadnych opłat z tytułu wsparcia marketingowego.

 

Partnerem strategicznym jest sieć Piotr i Paweł, wspierająca na stałe fundację.  Sklepy należące do Piotra i Pawła udostępniają swoją powierzchnię, aby wspierać  działania  pozwalające na pozyskiwanie środków na realizację działań statutowych. Należy również podkreślić, iż wielu wolontariuszy fundacji pracuje w sklepach i centrali sieci. Zarząd fundacji składa się z pracowników Piotra i Pawła, którzy pracują w nim społecznie.

 

Fundacja GAJUSZ działa od 20 lutego 1998 roku, jej celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom. Fundacja:

  • pomaga dzieciom przewlekle chorym z terenu województwa łódzkiego. Opiekuje się głównie pacjentami oddziału onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi.
  • od 2005 roku prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dzięki całodobowej opiece lekarzy i pielęgniarek dzieci nieuleczalnie chore nie muszą przebywać w szpitalach, ale mogą być wśród bliskich, w domu.
  • od 2001 roku prowadzi program pomocy prawnej dla dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych na terenie całego kraju.
  • prowadzi kampanie informacyjne na temat opieki nad dziećmi chorymi onkologicznie, szkoli rodziców i opiekunów w tym zakresie. Propaguje w społeczeństwie wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i skutków długotrwałych chorób u dzieci.
  • w celu realizacji zadań statutowych współpracuje z administracją rządową (Ministerstwo Zdrowia), samorządową (Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi), osobami prawnymi i fizycznymi, którym nie jest obojętny los małych pacjentów.
  • od sierpnia 2007 roku wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Armenii. Efektem tych działań jest powstanie pierwszego domowego hospicjum dla dzieci w Erywaniu.
  • edukuje grupę kilkudziesięciu wolontariuszy w zakresie opieki wolontaryjnej nad osobami przewlekle chorymi.

Wraz z fundacją prowadzimy komunikację dotyczącą budowy dziecięcego hospicjum domowego w Łodzi:

www.dzieckadom.com