Nowe zdjęcie

Biegi Piotra i Pawła - Poznań

/ Firma / Biegi Piotra i Pawła/ Regulamin

Ogranizator biegu:
Firma eventowa – Sportlife
Artur Kujawiński
tel. 601 783 430
mail: akujawinski@gmail.com


Patronat biegu:
Firma „Piotr i Paweł” S.A.

Wysokość opłat:

PAKIET - 39,00 zł

 • techniczna koszulka z długim rękawem (opcja wyboru rozmiaru koszulki technicznej aktywna będzie do 22 lipca 2017r.)
 • chusta do biegania
 • numer + agrafki
 • pakiet startowy: produkty od sponsorów
 • pakiet finishera: produkty od sponsorów
 • medal na mecie

 

 • Data biegu: 8 października 2017 roku (niedziela) w Poznaniu
 • Start o godz. 11:30 na wysokości stoku Malta Ski, meta – tor regatowy Malta
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (100% asfalt) na dystansie 10 km (trasa z atestem PZLA)

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym.
Prosimy nie zginać numerów startowych oraz nie przebijać agrafką paska z chipem.

 • Ustalony został limit 950 uczestników + osoby zaproszone. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 950 osób + osoby zaproszone lista startowa zostaje zamknięta.
 • Wniesienie opłaty startowej oznacza finalizację zgłoszenia uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Udział biorą wszyscy, którzy ukończyli 16 rok życia (tj. do dnia 8 października 2017 r.), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-17 lat (które w dniu biegu tj. 8 października 2017 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.biegi.piotripawel.pl i uiszczenie opłaty startowej jako finalizacji zgłoszenia. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 2 października 2017 lub do wyczerpania limitu. Opłaty startowe również muszą dotrzeć do 2 października 2017. Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 10:30 zostaje zamknięte. Numery startowe wydawane będą po osobistym okazaniu dokumentu tożsamości przez uczestnika oraz dowodu wpłaty wpisowego (jeżeli wpisowe uiszczone zostało po 2 października 2016).
 • W przypadku jeśli limit uczestników 950 osób + osoby zaproszone zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte z momentem osiągnięcia limitu (zgłoszenia wraz z opłatami startowymi), w dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania na bieg (nawet w przypadku jeśli limit nie zostanie wyczerpany).
 • Po wyczerpaniu limitu 950 osób (zgłoszonych i opłaconych) nie będą przyjmowane opłaty startowe od osób zgłoszonych a nieopłaconych, osoby te dokonując wpłat ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta (100% asfalt) na dystansie 10 km.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Open mężczyźni (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości  200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Open kobiety (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Pracownicy Piotr i Paweł mężczyźni (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Pracownicy Piotr i Paweł kobiety (3 pierwsze miejsca karty podarunkowe sieci Piotr i Paweł honorowane we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł + puchary, miejsca 4 i 5 nagrody od sponsora)

1 miejsce – karty podarunkowe o wartości 300 zł
2 miejsce – karty podarunkowe o wartości 200 zł
3 miejsce - karty podarunkowe o wartości 100 zł

 • Wiekowe K i M 16-19 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 20-29 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 30-39 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 40-49 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 50-59 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 60 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)
 • K i M 70 (1 miejsce puchar + karta podarunkowa sieci Piotr i Paweł o wartości 100 zł honorowany we wszystkich sklepach sieci Piotr i Paweł, miejsca 2 i 3 nagrody od sponsorów+statuetki)

W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

W kategoriach dodatkowych tj:

 • najszybsza Mama z wózkiem
 • najszybszy Tata z wózkiem
 • najstarszy biegacz

przewidziano nagrody od Partnerów Biegu.

Nagrody nie dublują się.  Oznacza to, że zawodnik/zawodniczka nagradzany w klasyfikacji generalnej nie jest nagradzany w klasyfikacji wiekowej. Klasyfikacja pracowników Piotr i Paweł jest klasyfikacją odrębną. Pracownik dekorowany jest w niej bez względu na zajęte miejsce w klasyfikacji generalnej lub wiekowej. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto.

Biuro zawodów mieści się na terenie torów regatowych Jeziora Maltańskiego (Budynek Medialny, pod tablicą wyników).
Wejście do biura znajduje się od tyłu budynku.

Biuro czynne będzie:

7 października 2017 od 16:00 do 20:00

8 października 2017 od 7:30 do 10:30

Biuro zawodów w dniu biegu po godzinie 10:30 zostaje zamknięte.


Zapraszamy w wyżej wymienionych godzinach po odbiór pakietów!

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych.

Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet: miejsca 1-5

Klasyfikacja wiekowa:
Mężczyźni:

 •     M16 mężczyźni 16 - 19 lat
 •     M20 mężczyźni 20 - 29 lat
 •     M30 mężczyźni 30 - 39 lat
 •     M40 mężczyźni 40 - 49 lat
 •     M50 mężczyźni 50 - 59 lat
 •     M60 mężczyźni 60 - 69 lat
 •     M70 mężczyźni pow. 70 lat


Kobiety:

 •     K16 kobiety 16 - 19 lat
 •     K20 kobiety 20 - 29 lat
 •     K30 kobiety 30 - 39 lat
 •     K40 kobiety 40 - 49 lat
 •     K50 kobiety 50 - 59 lat
 •     K60 kobiety 60 - 69 lat
 •     K70 kobiety pow. 70 lat


O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

Klasyfikacje dodatkowe:

 • pracownicy sieci supermarketów Piotr i Paweł kobiet i mężczyzn: miejsca 1-5
 • najszybsza Mama z wózkiem
 • najszybszy Tata z wózkiem
 • najstarszy biegacz
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • W odległości 300 metrów od 5 kilometra znajdować się będzie punkt nawadniania.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia liczby 950 uczestników (zgłoszonych i opłaconych)
 • Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski, toalety.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Piotr i Paweł wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i start o charakterze majątkowym.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Piotr i Paweł. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 • Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą przyjmowane w czasie 48 godzin od momentu zakończenia imprezy biegowej.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Patronat:

Patronat
medialny:

Patronat
techniczny:

Sponsorzy:

Partnerzy: